Πρεσβυακουσία

Η πρεσβυακουσία είναι κατάσταση ανάλογη της πρεσβυωπίας στην οφθαλμιατρική. Πρόκειται για τη γήρανση του αυτιού ως συνέπεια εκφύλισης των κυττάρων του εσωτερικού αυτιού, αλλά και των νεύρων της ακοής. Το πρόβλημα εκδηλώνεται με ελάττωση της ακοής και πολύ συχνά και με βουητά στα αυτιά. Επειδή η πρεσβυακουσία είναι προοδευτική, δηλαδή εμφανίζεται σταδιακά, ο εγκέφαλος συνηθίζει την κατάσταση και έτσι ο βαρήκοος αργεί να αντιληφθεί την ελάττωση της ακοής του. Τις περισσότερες φορές είναι οι συγγενείς, οι οποίοι πρώτοι παρατηρούν ότι ο βαρήκοος βάζει δυνατά την τηλεόραση, παρανοεί αυτά που του λένε, δεν ακούει εύκολα το τηλέφωνο, το κουδούνι ή το θυροτηλέφωνο. Στην περίπτωση πάντως, που η πρεσβυακουσία συνοδεύεται και από βουητά στα αυτιά, τότε ο βαρήκοος έρχεται πιο νωρίς στο γιατρό του. 
Ο Hawkins το 1973 πρότεινε μία περιγραφική εξίσωση, η οποία εκφράζει τα αίτια που συμβάλλουν στην πρεσβυακουσία.

Πρεσβυακουσία Δρ. Νίκος Ελευθεριάδης

Τα φάρμακα που βλάπτουν το αυτί + ο θόρυβος στον οποίο έχει εκτεθεί + η ηλικία = πρεσβυακουσία.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι μέσοι όροι της ακοής για ηλικιωμένους 65 και 90 ετών αντίστοιχα. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ο μόνος παράγοντας είναι η ηλικία, δηλαδή για ανθρώπους που δεν πήραν βλαπτικά για το αυτί φάρμακα (ωτοτοξικά) και ούτε εκτέθηκαν σε δυνατούς θορύβους. Οι νεότερες γενιές, οι οποίες εκτίθενται χρονίως σε πολύ δυνατούς θορύβους (πχ mp3 συσκευές) αναμένεται να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα ακοής σε πολύ μικρότερες ηλικίες.

Ακουόγραμμα πρεσβυακουσίας