πληροφορίες

Η ικανότητα της ακοής είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, που οι
περισσότεροι το θεωρούν δεδομένο. Η ακοή είναι ένα δώρο, της δίνουμε όμως ουσιαστική σημασία; Η
δυσκολία ακοής μειώνει δραστικά την ικανότητα να κατανοήσουμε την ομιλία.

Θεωρείτε ότι κάποιο από τα παρακάτω ερωτήματα σας αντιπροσωπεύει;


Αν απαντήσετε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να έχετε δυσκολία στην ακοή.

 • Μήπως νομίζετε ότι οι άνθρωποι γύρω σας μουρμουρίζουν;
 • Αυξάνετε την ένταση της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου;
 • Σας είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσετε τη φωνή ενός άντρα σε σύγκριση με μιας γυναίκας ή ενός
  παιδιού;
 • Σας είναι δύσκολο να ακούσετε το κουδούνι της πόρτας ή το τηλέφωνο;
 •  Όταν είστε σε κόσμο ή σε ένα εστιατόριο με φασαρία, σας είναι δύσκολο να παρακολουθήσετε τις
  ομιλίες;
 • Έχετε την τάση να περιορίζετε τις κοινωνικές σας δραστηριότητες γιατί σας είναι δύσκολο να
  ακούτε και να επικοινωνείτε;
 • Μήπως κάποιος από το κοντινό σας περιβάλλον, σας έχει αναφέρει ότι έχετε πρόβλημα με την
  ακοή σας;

Η απώλεια ακοής μπορεί να έρθει σταδιακά, χωρίς να το συνειδητοποιήσετε από την αρχή.
Ορισμένοι ήχοι συνεχίζουν να ακούγονται ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται πιο αδύναμοι. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα η επικοινωνία να γίνεται όλο και πιο δύσκολη απαιτώντας περισσότερη
προσπάθεια, κυρίως σε υψηλούς τόνους που είναι πιο δύσκολοι να ακουστούν και να
κατανοηθούν. Υψηλοί τόνοι, φθόγγοι και σύμφωνα όπως «θ», «ξ», «σ», «φ», «χ» και «ψ»
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανότητα μας να κατανοήσουμε την ομιλία. Γι’ αυτό άτομα
με δυσκολία ακοής συχνά λένε «Μπορώ να ακούσω, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέγεται.»