Βαρηκοΐα

Η βαρηκοΐα καλείται η απώλεια της ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά, σε δύο ή περισσότερες συχνότητες.

Τύποι βαρηκοΐας

Η βαρηκοΐα διακρίνεται σε τρεις τύπους : στη βαρηκοΐα αγωγιμότητας, στη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και στη μικτού τύπου βαρηκοΐα.

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας ονομάζεται η βαρηκοΐα που οφείλεται σε βλάβη στο σύστημα αγωγής του ήχου, δηλαδή στο έξω και μέσο αυτί.

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα που οφείλεται σε βλάβη του κοχλία ή του ακουστικού νεύρου και σπάνια σε βλάβη της ακουστικής οδού

Βαρηκοΐα μικτού τύπου που συνδιάζει βλάβη στο σύστημα αγωγής του ήχου και στο σύστημα αντίληψης του.

Βαθμοί βαρηκοΐας 

Η απώλεια της ακοής και ο βαθμός της μετριέται σε decibel (dB) και η βαρηκοΐα χωρίζεται στις παρακάτω διαβαθμίσεις:

μέχρι 15dB Φυσιολογική ακοή

15dB-35dB Ελαφρά βαρηκοΐα – δεν προκαλεί ουσιαστικά προβλήματα στην καθημερινή ζωή

35dB-55dB Μέτρια βαρηκοΐα – επηρεάζει την κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ατόμου. Στα παιδιά προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της ομιλίας

55dB-70dB Σοβαρή βαρηκοΐα – Προκαλεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας στο άτομο. Στα παιδιά έχουμε αδυναμία ανάπτυξης έγκαιρα ομιλίας εάν δεν εφαρμοστούν έγκαιρα ακουστικά βαρηκοΐας και δεν αρχίσει συστηματική, συνεχής, ειδική εκπαίδευση.

70dB-90dB Μεγάλη βαρηκοΐα – Η συνομιλία με αυτό είναι αδύνατη. Οι πάσχοντες μένουν απαθείς και αδιάφοροι, προσπαθώντας να μαντέψουν λέξεις από την κίνηση των χειλιών του συνομιλητή τους(χειλεοανάγνωση). Τα παιδιά με αυτή τη βαρηκοΐα αδυνατούν να αναπτύξουν ομιλία χωρίς την εφαρμογή ακουστικού βαρηκοΐας, τη συστηματική προσχολική εκπαίδευση και τη μετέπειτα εκπαίδευση τους σε ειδικά σχολεία.